Dịch vụ của Trung tâm Kỹ thuật

1. Đo kiểm/thử nghiệm (đăng ký đo kiểm: Login)

- Đo thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông (sản phẩm hàng hóa nhóm 2)

- Đo thử nghiệm EMC đối với thiết bị viễn thông và CNTT theo QCVN 18:2022/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, FCC part 15, CISPR 22, CISPR 32, CISPR 35, IEC 61000-4-xx,…

- Đo thử nghiệm EMC đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng theo QCVN 9:2012/BKHCN, CISPR 11, CISPR 14-1, CISPR 15,…

- Đo kiểm tra tham số vô tuyến của thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, ăngten, diplexer,…

- Đo an toàn bức xạ /phơi nhiễm trường điện từ của trạm gốc BTS, đài Phát thanh - Truyền hình

- Đo điện trở tiếp đất cho các công trình viễn thông, trạm gốc BTS, đài Phát thanh - Truyền hình

- Đo khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị, đài thu phát sóng vô tuyến điện

2. Lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện, thiết bị đo lường tần số vô tuyến điện

- Lắp đặt mới, kiểm tra đánh giá hoạt động các thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện

- Hiệu chuẩn các thiết bị đo lường tần số vô tuyến (máy thu đo, máy phân tích phổ, máy phát tín hiệu, máy đếm tần, máy đo công suất, scanner,...)

- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện, thiết bị đo lường vô tuyến điện

3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện

4. Tư vấn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, tin học và tần số vô tuyến điện

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Kỹ thuật, Tầng 3, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Dịch vụ khách hàng: khdv.ttkt@rfd.gov.vn; Hotline: 024.35564982

- Phòng thử nghiệm:

+ Phòng thử nghiệm EMC 3m: Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Cục Tần số VTĐ, 115 Trần Duy Hưng – Hà Nội; Hotline: 024.35564910; Email:dltn.ttkt@rfd.gov.vn.

+ Phòng thử nghiệm EMC 10m: Địa chỉ: 45 đường Trần Lựu, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh; Hotline: 028.37404179 – số máy lẻ 401; Email:dltn.ttkt@rfd.gov.vn.